CompuPhase projectinformatie

Spring naar de hoofdtekst (navigatiemenu's overslaan)


Maatwerk-elektronica

 

CompuPhase Automatisering ontwikkelt en levert alle benodigde apparatuur, schakelcomponenten, interfaces, belichting en sensoren bij projecten. Zo installeerden wij in een bezoekercentrum op de luchthaven Schiphol grafische LCD displays voor de weergave van geluidsniveaus bij startende en landende vliegtuigen en realiseerden wij een "waterstanden-meter" met magneetcontacten bij het bezoekerscentrum van de waterkering in de Nieuwe Waterweg (beide overigens projecten in opdracht van Podium - bureau voor educatieve communicatie). Zie ook ons projectoverzicht.

Om de kosten laag te houden, ontwerpen wij, zo mogelijk, de elektronica zó dat het ontwerp flexibel en uitbreidbaar is, en daarmee in verschillende projecten toepasbaar. Zo is onze programmeerbare MP3-speler een voorbeeld van een kant-en-klaar product dat voor elk specifiek project wordt uitgebreid met een zgn. "interface" naar externe elektronica.

Nu we de interfaces naar externe elektronica hebben genoemd, merken we graag op dat wij als service een aantal schema's publiceren onder het kopje "Artikelen" en met name sectie "applications notes" (deze artikelen zijn momenteel alleen in het Engels beschikbaar). De elektronische schakelingen die in deze artikelen worden gepresenteerd zijn vaak gerelateerd aan onze producten. Overigens zijn deze schakelingen niet representatief voor de schema's en PCB's die wij voor onze klanten ontwerpen; het zijn eenvoudige circuits die hobbyisten en belangstellenden zelf kunnen opbouwen.

Als u iets bijzonders wenst, zoals vitrinebelichting met glasvezel of routesignalering met LEDs op een plattegrond of maquette, kunnen wij dikwijls een treffende oplossing bieden.

Embedded systems

PCB voor aansturing van circa 250 LEDs op een routekaart Onze elektronica draait soms volledig zelfstandig, waarbij communicatie met een externe computer nog altijd een mogelijkheid is. Wij zijn bekend met een keur van processoren die "typisch" in een embedded project worden gebruikt en we zijn bekend met real-time embedded besturingssystemen en communicatie-protocollen. Kleine embedded projecten draaien, uit kostenoverwegingen, vaak direct op de hardware —zonder besturingssysteem. Met "kleine" embedded projecten bedoelen we systemen met een paar kilobytes aan ROM en soms slechts een paar honderd bytes aan RAM.

Randapparatuur

Voor simulaties en bijzondere toepassingen kunnen we industriële joysticks of hand- en palmschakelaars aan een normale Personal Computer koppelen via een interface. Ook de "uitvoer" van de computer koppelen we, via een interface, aan bijvoorbeeld een LED-paneel, of stappenmotoren. Wij kennen de specificaties van de verscheidene interfaces naar computers of andere apparaten (parallel, serieel, USB, toetsenbord, Ethernet, Internet protocol suite, ...).

Om de externe elektronica voor invoer en uitvoer te besturen vanuit een programma dat op de PC draait, zijn drivers noodzakelijk. CompuPhase Automatisering schrijft drivers voor Microsoft Windows (alle versies) en Linux, zowel voor onze eigen elektronica als voor elektronica van anderen. Naast de driver voor de elektronica, hebben wij ook een muis- en toetsenbordsimulator die de invoer van joysticks en schakelaars omzet naar gesimuleerde muisbewegingen en toetsaanslagen. Dit maakt het voor de applicatie-programmeur uiterst eenvoudig om onze elektronica te koppelen aan een willekeurige applicatie.