Programmeerbare MP3-audiospeler

Spring naar de hoofdtekst (navigatiemenu's overslaan)


Dit product wordt geproduceerd in de EU

Programmeerbare MP3-audiospeler voor maquettes en bijzondere toepassingen

 

De laatse firmware revisie is versie 1.10, "build 4613", inclusief de pawn ontwikkelomgeving. Lees meer in de Engelstalige "firmware update description".

Voor gebruik in bezoekerscentra, winkelcentra (achtergrond muziek) en kiosk-applicaties ontwierpen wij een solid-state MP3-speler met een programmeerbare besturing en een koppeling naar externe elektronica. De H0420 MP3 speler biedt een audio signaal van hoge kwaliteit, afkomstig van een CompactFlash kaart (types 1 en 2). De externe elektronica kan bestaan uit een aantal programmeerbare schakelaars en/of LEDs, maar ook uit een micro-controller die via een parallelle of seriële bus communiceert met de MP3-speler. Een directe koppeling naar een PC is ook mogelijk via een RS232 poort of een Ethernet LAN. De functionaliteit van de MP3 besturingslogica is geheel "scriptable" (lees: programmeerbaar) in de pawn Script-taal.

Voldoet aan de RoHS norm (loodvrij) Conform aan de ESD/EMC richtlijnen van de European Unie

Foto van de H0420

Overzicht van extra informatie

Firmware en ontwikkelomgeving

De nieuwste firmware update voor de H0420 programmeerbare MP3 controller/speler is versie 1.10, build 4613. Wanneer u een programmeerbare speler hebt aangeschaft voor 12 december 2011, is het aan te bevelen de nieuwe firmware te installeren. Apparaten aangeschaft na deze datum beschikken reeds over de laatste firmware.
De meeste recente versie van de pawn ontwikkelomgeving wordt ook met deze download geïnstalleerd.

Eigenschappen & faciliteiten

Het overzicht hieronder is afkomstig uit het "data sheet" van het product (2020-04-03). Zie voor meer informatie, een folder en een bestelformulier ook de referenties onderaan deze pagina.

Een typerend gebruik van de H0420 is binnen een apparaat of object waar geluid (audio) van hoge kwaliteit wordt gewenst en waar robuustheid en compacte behuizing van belang zijn. Wegens zijn grote temperatuur tolerantie is de speler geschikt voor buitengebruik. Extra ventilatie is niet nodig: de H0420 verbruikt weinig energie en produceert nauwelijks warmte. En door zijn "solid-state" ontwerp (geen bewegende onderdelen) is deze MP3 speler eveneens geschikt voor montage in bewegende/mobile objecten.


Zebra-speler voor taaltrainingen
Zebra-speler voor taaltrainingen
Aluminium behuizing, clip geschikt voor DIN-rail montage
Aluminium behuizing, clip geschikt voor DIN-rail montage
Kunststof behuizing met LCD en geïntegreerde netvoeding
Kunststof behuizing met LCD en geïntegreerde netvoeding

Er zijn verschillende behuizingen voor de H0420 MP3 speler/controller: van ontwerp-op-maat tot een standaard behuizing. De afbeelding linksboven toont een behuizing voor de MP3 speler met een barcode-pen, accuvoeding en een geïntegreerde audio-versterker. De afbeelding rechtsboven is van een standaard aluminium behuizing die, met een optionele clip, geschikt is voor montage op een DIN-rail.

Klik op de afbeeldingen voor een foto van groter formaat.

De H0420 is "scriptable", dat wil zeggen volledig configureerbaar door de gebruiker. De speler kan reageren op verschillende vormen van invoer: schakelaars, digitaal en serieel (RS232 protocol). Evenzeer kan hij worden gebruikt om verscheidene uitvoervormen te sturen: een LCD, LEDs, "opto-couplers", of componenten die zijn verbonden met de seriële of digitale I/O bus. Via het "script" kan men selectiecriteria voor geluidsfragmenten bepalen en vastleggen. Zo kunt u bijvoorbeeld een spelend fragment afbreken of verschillende fragmenten samenvoegen. Ook kunt u geluid synchroniseren met externe signalen ("events"), gebaseerd op een interne klok van hoge precisie.

De pawn "embedded scripting language", waarop de MP3 player is gebaseerd, is een efficiënte, eenvoudige en betrouwbare Script taal, die in enkele dagen kan worden geleerd. Voor wie reeds vertrouwd is met de programmeersystemen C/C++ zullen enkele uren voldoende zijn. pawn kent een ingebouwd "event-driven" programmeermodel; door deze directe ondersteuning van en respons op gebeurtenissen vereenvoudigt pawn het construeren van reactieve en interactieve systemen.

ID3 logo

De MP3 speler ondersteunt het decoderen van de ID3 "tag" (versie 2), een optioneel aanhangsel van een MP3 bestand. Een ID3 tag geeft extra relevante informatie, meestal voorafgaande aan het desbetreffende geluidsfragment. In versie 1 was een vaste set velden beschikbaar met een vaste lengte. In versie 2 bevat elk ID3 aanhangsel één of meer informatiesegmenten ("frames") van een variabele lengte. Elk segment bevat een specifieke omschrijving, zoals de naam van het album, de artiest of de band, de componist, de liedtekst(en), het voorkeursvolume, de klankvoorkeur enz.

Een bijzonder interessante faciliteit van ID3v2 is de mogelijkheid voor het vastleggen van muzieksynchrone songteksten. Oorspronkelijk toegepast voor Karaoke kan men dit nu ook algemeen benutten: met pawn kan de programmeur nagaan welke "opdracht" ("cue") via de tijdcode synchronisatie actueel is. Zie ook de applicatie-noten voor een on-line artikel dat deze toepassing in detail bespreekt.

Bij veel MP3-spelers moeten de geluidsfragmenten in de speler worden "gedownload" via een (USB) kabel naar de PC. Bij bezoekerscentra en kiosk-applicaties is dit onhandig: de MP3-spelers zijn na inbouw in een meubel vaak niet meer te verplaatsen en de maximum lengte van een USB kabel is ook vaak onpraktisch. Bij ons ontwerp staan de MP3-geluidfragmenten op een CompactFlash kaart. Hierdoor kunnen de fragmenten eenvoudig worden aangepast door het verwisselen van de kaart. Om fragmenten op een CompactFlash kaart te zetten, is een goedkope kaartlezer aan een PC (via USB) voldoende. Uploaden/downloaden van bestanden kan nog steeds over RS232 of (m.b.v. een extensie-board) over het netwerk of internet.

Bij sommige toepassingen kunt u de audio-fragmenten op de CompactFlash kaart willen beschermen tegen kopiëren (naar PCs of consumenten-MP3 spelers). De H0420 ondersteunt daartoe versleutelde MP3 tracks met een krachtig algoritme en aan 128-bit sleutel. Deze sleutel is onderdeel van de firmware en de firmware zelf heeft een blokkering tegen lezen. Met andere woorden, de sleutel wordt nooit verstuurd of gecommuniceerd naar de H0420 en staat niet op een plek die toegankelijk is van buitenaf. Een klant kan een unieke 128-bit sleutel aanvragen bij destelling van de H0420, en deze sleutel naar behoefte verrijken met een extra wachtwoord die de klant zelf kiest. Neem contact op met ons om een unieke sleutel te registreren, of voor informatie over deze toepassing.


FileLink, data-transfer 'Quincy', voor het samenstellen van scripts
De H0420 MP3-speler wordt geleverd met diverse applicaties voor configuratie, programmering en besturing. De twee bovenstaande pictogrammen zijn van "FileLink", een programma om bestanden over te zetten via een seriële kabel, en de pawn ontwikkelaarsomgeving "Quincy".

Toepassingen

Door zijn programmeerbaarheid is de H0420 flexibel in te passen in veel ontwerpen. We noemen een aantal toepassingsgebieden op, maar de onderstaande lijst is bij lange na geen van volledige opsomming van alle mogelijkheden (voor meer ideeën, zie ook de lijst met beschrijvingen voor specifieke toepassingen aan het einde van dit document).


Foto van de MP3 speler in een auto-radio Foto van de MP3 speler in een auto-radio
De inbouw van de H0420 MP3-speler in een standaard autoradio blijkt een uitmuntend voorbeeld van de flexibiliteit en configureerbaarheid van de MP3-speler. De MP3-speler neemt hierbij de plaats in van de casette-tape speler, maar reageert op dezelfde knoppen als waarmee de casette-tape werd bestuurd. Ook de radio is nog steeds volledig functioneel. Wanneer een MP3-track extra informatie bevat in een ID3, toont de H0420 deze informatie (met horizontale scrolling) op het LCD van de autoradio. De koppeling naar het LCD loopt over een I2C bus.

Klik op de afbeeldingen voor een foto van groter formaat.

Een voorloper van het huidige model H0420 (model H0410) is toegepast in een viertal objecten in bezoekerscentrum "De Hoep" van PWN in Castricum.
Het betreft:

Het bekende expositiecentrum "Madurodam" gebruikt eveneens MP3 spelers van beide types (H0410 en H0420). Het LEGOLAND park gebruikt MP3 controllers van het type H0420 in enkele attracties. Het amusementspark Duinrell gebruikt een aangepaste H0420 speler, die zowel audio kan opnemen (vanaf een microfoon) als afspelen.

De H0420 MP3 speler geeft op de analoge audio-uitgangen standaard uitvoerniveaus, waarmee deze speler op een algemene eindversterker kan worden aangesloten. Bij verscheidene applicaties in informatie/bezoekerscentra combineerden wij de MP3 speler met een eindversterker en een voeding in één behuizing.

Referenties

Documentatie

H0420 bestelformulier
Kleine aantallen van de H0420 kunt u bestellen met dit formulier. Voor grotere aantallen verzoeken wij u contact met ons op te nemen voor een offerte.
H0420 productfolder
Een algemene folder van de H0420 MP3 speler (2020-04-03).
H0420 MP3 Controller - User Guide
Dit Engelstalige boekje, dat bij het product word geleverd, bevat een algemene beschrijving van de H0420 en een introductie van de programmering ervan.
Engelstalig
H0420 MP3 Controller - Programmer's Guide & Reference
Het, eveneens Engelstalige, handboek voor de programmeur, welke alle programmeerbare functies van de H0420 beschrijft.
De technische documentatie van de H0420 ("datasheet")
Dit document is beschikbaar in de Engelse taal als PDF bestand; het huidige document is gedateerd op 2020-04-03.
H0415A Amplifier - User Guide
Deze beknopte handleiding wordt geleverd bij de 2 × 2.1 Watt audioversterker, die onder de H0420 MP3 controller kan worden gemonteerd. (Date: 2020-04-03).
H0415E Ethernet Network Interface - User Guide
Een beknopte handleinding voor uitbreidingsbord voor Ethernet en TCP/IP. Dit document beschrijft model 1 van het uitbreidingsbord. (Date: 2020-04-03).
H0416E Ethernet Network Interface - User Guide
Een beknopte handleinding voor uitbreidingsbord voor Ethernet en TCP/IP. Dit document beschrijft model 2 van het uitbreidingsbord. (Date: 2020-04-03).
Ethernet Network Interface - Programmer's Reference
De programmeurs-handleiding met gedetailleerde documentatie voor de TCP/IP netwerk- functionaliteir. Deze handleiding beschrijft beide uitbreidingsborden: H0415E en H0416E. (Date: 2020-04-03).
CE declaration
De conformiteitsverklaring voor de CE normeringen (EMC, veiligheid en RoHS) als een meertalig document.
Pawn: embedded programmeertaal
De pawn programmeertaal wordt uitgebreid beschreven op een aparte pagina op deze site.

Toepassingsbeschrijvingen

Programming the MP3 controller/player: getting started
2015-03-07
Dit artikel gaat stap-voor-stap door het maken van een eenvoudig programma voor de H0420, van installering van de ontwikkelomgeving tot het beluisteren van het resultaat.
Engelstalig
Playing tracks sequentially
2015-03-07
Een vervolg op de bovenstaande "tutorial" waarin we een script ontwikkelen dat MP3 tracks (in een willekeurige volgorde) achter elkaar afspeelt.
Engelstalig
Track and artist separation
2015-03-07
Wanneer het script de af te spelen tracks willekeurig kiest, zal het vaak gewenst zijn dat de gekozen track niet te snel wordt herhaald. Beter is nog wanneer de artiest niet de snel wordt herhaald: andere tracks van dezelfde artiest moeten dus eveneens voorlopig niet worden gekozen. Dit document beschrijft hoe een dergelijke routine is te bouwen.
Engelstalig
Synchronizing activities with music
2018-03-03
Een ID3 tag in een MP3 track kan optioneel tekst of opdrachten met tijdcodes bevatten. Deze tijdcodes laten toe deze opdrachten/tekstregels te synchroniseren met de muziek. De H0420 ondersteunt deze extensie en het artikel geeft een compleet voorbeeld.
Engelstalig
Gapless looping MP3 tracks
2020-10-23
Vanwege het bestandsformaat en de algoritmes is het niet eenvoudig een "lus" van audio te maken zonder "klik" of "gat". Dit geldt nog sterker wanneer u gebruik maakt van een hardware-decoder (in plaats van een programma dat op de PC draait). De H0420 en Starling MP3 spelers kunnen een track naadloos herhalen, mits de track met speciale software is bewerkt.
Engelstalig
A remote-controlled MP3 player
2019-04-29
Voor het ontvangen van opdrachten van een infrarood afstandsbediening is slechts een IR-ontvanger chip en een weerstand nodig, samen met een script dat de codes analyseert. Dit artikel gaat in op de details en geeft een voorbeeld voor de bekende RC5 codes.
Engelstalig
Connecting a bar-code wand to the MP3 controller/player
2015-03-07
De H0420 MP3-speler kan een goedkope barcode pen direct ondersteunen op zijn digitale I/O pinnen (slechts een weerstand als extra component is soms nodig, afhankelijk van het merk barcode pen). Dit artikel beschrijft de aansluiting van de barcode pen op de I/O pinnen en illustreert de werking met een script dat het formaat "interleaved 2 of 5" decodeert.
Engelstalig
Synchronizing time with DCF77
2018-03-03
Dit artikel beschrijft hoe u de interne klok ("real-time clock) van de H0420 MP3-speler synchroniseert op het tijdsignaal van de atoomklok op de radiozender "DCF77".
    Recente aanpassing: Dit artikel beschrijft nu ook het protocol van de MSF60 radiozender (in Engeland).
Engelstalig
Encrypted MP3 tracks
2018-03-03
De H0420 MP3 controller kan versleutelde MP3-tracks direct afspelen (zonder de track eerst uit te hoeven pakken). Dit artikel beschrijft de software en de procedure die nodig zijn om MP3-tracks met een 128-bit sleutel te versleutelen (en hoe deze bestanden af te spelen).
Engelstalig
A MIDI to RS232 converter
2018-03-03
Het MIDI protocol is een seriëel communicatieprotocol dat gebruik maakt van stroomsturing ("current loop"). Dit artikel beschrijft wat er nodig is om de stroomsturing te vertalen naar standaard RS232-signalen. Daarmee kan de H0420 direct in een keten van MIDI-instrumenten worden opgenomen. Het tweede deel van het artikel gaat in op de programmering die nodig is om de H0420 MIDI-commando's te verzenden en te ontvangen.
Engelstalig
Power-outputs for the H0420 programmable MP3 controller/player
2015-03-07
De programmeerbare MP3-speler heeft digitale I/O pinnen met TTL uitgangniveau's. Wanneer meer vermogen uit de pinnen moet worden gehaald (of een andere uitgangsspanning), geeft dit korte artikel een eenvoudige oplossing.
Engelstalig
A voltage inverter circuit
2015-03-07
De H0420 ondersteunt LCD's met een HD44780 controller en een positieve "LC-driving" spanning. Met de spanningsinverter in dit artikel kunt u ook LCD's aansluiten die een negatieve spanning vereisen.
Engelstalig
H0420 Internals
2018-03-03
Het ontwerp en de interne componenten van de H0420 worden in dit artikel kort beschreven. Het artikel gaat in op zowel de hardware als de firmware.
Engelstalig
The STA013 MP3 decoder
2018-03-03
Dit artikel bestaat uit een verzameling van notities over de MP3 decoder van STMicroelectronics die de H0420 gebruikt. Verder bevat het algemene informatie over het MP3 bestandsformaat.
Engelstalig

Overig

ID3 tags
Informele standaards, informatie voor ontwikkelaars, verwijzingen naar programmatuur, en de historie van "tagging".