De Chocolate Challenge

Spring naar de hoofdtekst (navigatiemenu's overslaan)


De Chocolate Challenge

 
Betreft    Een mobiele tentoonstelling om een beeld te geven van de carrières binnen het (technische) proces-management
Opdrachtgever    Brandwacht & Meyer, BrandBase
Duur    5 wkn
Onderdelen    Solid-state controllers, servo-mototen, diverse sensoren zoals een "colour tracking" camera en een nauwkeurige weegschaal, relais, netwerk-verbindingen.
Beschrijving    Het doel van de Chocolate Challenge is om een grote zak met "chocolaatjes" te scheiden in kleuren (in de tentoonstelling gebruiken we gekleurde knikkers in plaats van chocolaatjes) en te verdelen over bakjes met een gelijk aantal chocolaatjes per bakje. Tijdens dit proces zijn er twee teams die de machines in de gaten houden en reageren op incidenten.
Het complete systeem bestaat uit vier zuilen. Wij leverden de elektronica en de elektro-mechanica voor dit project. Elke zuil heeft een controller die de servo-motoren aanstuurt en de gegevens van de sensoren analyseert. De controllers communiceren onderling over een locaal netwerk.
 


Detail van de zuil voor het scheiden van "chocolaatjes" met een camera voor kleurdetectie, tijdens de constructie
 


Detail van de zuil met de precisie-weegschaal en de doorvoer van de bakjes, tijdens de constructie
 


Een detail van de twee sluiters die steeds één "chocolaatje" per keer doorlaten
 


De "chocola-scheider"/kleurdetector in een eerste test, in de werkruimte van Brandwacht & Meyer
 


Een overzicht van de vier zuilen tijdens een "pilot-test", op locatie

[Ga naar het begin van de pagina]